biuro 1
biuro 2
biuro 3
sala konferencyjna 1
sala konferencyjna 2
sala konferencyjna 3