Polityka prywatności

Szanujemy prywatność Użytkowników serwisu internetowego pod adresem: centruminnowacji.eu (dalej: „Serwis”) i dokładamy wszelkich starań, aby ich dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Dane administratora danych osobowych Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest: mG Mateusz Godzic, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Kamińskiego 1E lok. 1, 43-300 Bielsko – Biała, NIP: 9372638175, REGON: 241801762 (dalej: „my” lub „Administrator”).  W celu kontaktu z Administratorem we wszystkich sprawach związanych z niniejszą Polityką prywatności oraz przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Serwisu prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected].

Ogólne informacje

Wszystkie treści znajdujące się w Serwisie chronione są prawem, w tym prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody Administratora, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej oraz karnej. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników, w tym stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników, były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Także Użytkownicy odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacji liter i cyfr).  Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki prywatności, w celu zapewnienia jej aktualności. O wszelkich zmianach dotyczących zmian w niniejszej Polityce prywatności, Użytkownicy będą powiadamiani drogą elektroniczną. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z Serwisu.

Źródło pozyskiwania danych osobowych

Dane osobowe, które przetwarzamy, pozyskujemy od Użytkowników w trakcie ich korzystania z Serwisu, co wiąże się z przesłaniem do serwera zapytań, które są następnie gromadzone w logach serwera. Logi obejmują dane takie jak: data, adres IP, informacje o systemie informacyjnym oraz przeglądarce internetowej. Dane te nie są wykorzystywane do identyfikacji konkretnego użytkownika, a jedynie służą do celów administracyjnych, diagnostycznych i statystycznych. Nie gromadzimy danych umożliwiających bezpośrednią identyfikację osoby, która odwiedza Serwis, niemniej jednak przetwarzane przez nas dane są powiązane z unikalnymi numerami identyfikacyjnymi, które w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) stanowią identyfikatory umożliwiające wyodrębnienie konkretnego Użytkownika spośród grupy Użytkowników Serwisu i jako takie mogą zostać uznane za dane osobowe. W przypadkach, w których przepisy RODO znajdują zastosowanie do przetwarzanych przez nas danych, zapewniamy środki wszystkie niezbędne środki w celu przetwarzania danych zgodnie z zasadami wynikającymi z ww. rozporządzenia oraz odpowiednich przepisów prawa krajowego. Informacje ogólne na temat przetwarzanych danych osobowych

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA OKRES RETENCJI DANYCH
Realizacja umowy, obsługa reklamacji, obsługa korespondencji. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub odbywa się na żądanie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.
Dochodzenie i obrona przed roszczeniami, identyfikacja użytkownika powracającego, diagnostyka, cookies funkcjonalne. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do czasu wniesienia sprzeciwu.
Użycie plików cookies innych niż cookies funkcjonalne. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Do czasu cofnięcia zgody.
Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Tak długo, jak wymagają tego przepisy księgowo-rachunkowe.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe użytkowników przekazywane są innym odbiorcom w zakresie, w jakim jest to konieczne do zrealizowania celów opisanych powyżej, i to tylko podmiotom współpracującym, które spełniają ustawowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. W szczególności odbiorcami danych osobowych mogą być biura rachunkowe, dostawcy hostingu, kurierzy czy banki.

Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies własne i podmiotów trzecich zapisywane w pamięci urządzenia końcowego oraz narzędzia analityczne pozwalające na odczytywanie anonimowych danych. Korzystanie z nich pozwala na poprawne funkcjonowanie naszej strony internetowej, a także na optymalizację usług poprzez zbieranie danych w zakresie: wykorzystywanego systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, aktywności Użytkownika na stronie internetowej i jej poszczególnych podstronach lub aktywności związanej z linkami, a także płci i przedziału wiekowego Użytkownika oraz miejscowości, z której nastąpiło logowanie.  Pliki cookies, które wykorzystuje nasza strona, to zarówno cookies własne tworzone przez naszą stronę internetową, jak i cookies podmiotów trzecich, gromadzące informacje pozwalające na dopasowanie reklamy do preferencji użytkownika i ocenę skuteczności działań reklamowych. Pliki cookies dzielą się także na wydajnościowe i funkcjonalne oraz trwałe i sesyjne. W Serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia. Cookies, które wykorzystuje nasza strona niezależnie od zgody użytkownika, to cookies niezbędne, wymagane do poprawnego korzystania z serwisu, np. do celu uwierzytelnienia Użytkownika. W pozostałym zakresie, zgoda na korzystanie z plików cookies jest wyrażana poprzez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki na urządzeniu końcowym.  Podmiotami, które mogą instalować oraz wykorzystywać pliki cookies w ramach Serwisu na podstawie zgody Użytkownika są Usługodawca oraz:

 1. Google LLC z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tutaj: https://policies.google.com/privacy;
 2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora, kliknij tutaj: https://www.facebook.com/policy.php;
 3. Hotjar Limited, prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana zgodnie z prawem maltańskim. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora, kliknij tutaj: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.

Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików: (i) na czas korzystania z Serwisu (pliki sesyjne), (ii) do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, lub (iii) do odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdym momencie zarządzać wyrażoną zgodą na przetwarzanie plików cookies, klikając tutaj.

Wykorzystywane narzędzia analityczne oraz reklamy

Google Analytics Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics, którego dostawcą jest Google LLC (dalej: Google). Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookies do śledzenia interakcji Użytkowników z innymi witrynami lub aplikacjami. Dane zbierane przez Google Analytics są co do zasady zbierane anonimowo i nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników. Dane zbierane przez Google Analytics mogą obejmować przykładowo: przybliżoną geolokalizację, dane demograficzne, informacje o wykorzystywanym urządzeniu, systemie, przeglądarce, rozdzielczości ekranu, ustawionym języku, dostawcy Internetu, typie połączenia internetowego, a także o zachowaniu Użytkownika w serwisie. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych przez Google Analytics opisane zostały w polityce prywatności Google Analytics dostępnej pod adresem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008. Google Ads Serwis korzysta z narzędzia Google Ads, będącego systemem reklamowym umożliwiającym dotarcie z przekazem reklamowym poprzez kanały, które są własnością firmy Google. Google Ads zbiera przykładowo następujące rodzaje danych: zapytania wpisywanych w wyszukiwarce internetowej, dane śledzenia aktywności Użytkownika w innych serwisach. Dane zbierane przez Google Ads co do zasady nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.  Szczegółowe informacje na temat Google Ads opisane zostały w polityce prywatności Google, dostępnej pod linkiem: https://policies.google.com/privacy. Użytkownik może samodzielnie zrezygnować ze śledzenia przez Google Ads poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat rezygnacji ze śledzenia przez Google Ads, w sposób wskazany pod linkiem: https://support.google.com/google-ads/answer/32050. Remarketing Serwis korzysta z funkcji remarketingu oferowanej przez Google Analytics w połączeniu z narzędziem Google Ads dostarczanym przez Google. Remarketing stanowi sposób prowadzenia działań reklamowych w sieci Internet. Działania reklamowe kierowane są do osób, które odwiedziły stronę internetową Serwisu. Poprzez wykorzystanie mechanizmów opartych o pliki cookies, określane jest zainteresowanie Użytkownika danym produktem lub usługą, na podstawie których do Użytkownika kierowany jest określony przekaz marketingowy. Komunikaty marketingowe są wyświetlane Użytkownikowi podczas korzystania przez Użytkownika z wyszukiwarki Google, przeglądania witryn internetowych lub w ramach jego obecności na portalach społecznościowych. Użytkownicy mogą samodzielnie wyłączyć opcję remarketingu na wykorzystywanych urządzeniach poprzez opcję dezaktywacji dostępna pod linkiem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Polityka prywatności Google Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Google opisane zostały w polityce prywatności Google dostępnej pod linkiem: https://policies.google.com/privacy. Facebook Piksel Serwis korzysta z funkcji Piksel Facebooka, którego dostawcą jest Facebook Inc. Piksel Facebooka to krótki kod umieszczany w witrynie, służący mierzyć skuteczności wyświetlanych reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników. Piksel Facebooka stosowany jest w celu targetowania reklam do właściwych odbiorców, automatycznej konfiguracji komunikatów marketingowych oraz pomiaru wyników wyświetlanych reklam. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Facebook Inc. opisane zostały w polityce prywatności Facebooka dostępnej pod linkiem: https://www.facebook.com/policy.php.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Użytkowników decyzji, które opierają się na zautomatyzowanych przetwarzaniu danych osobowych i wywołują wobec nich skutki prawne albo wpływają na Użytkowników w jakikolwiek podobny sposób. Narzędzia, które wykorzystywane przez Serwis, mogą jednak powodować, że do preferencji Użytkownika zostanie dopasowana reklama na podstawie zebranych informacji. Informacje te pozostają dla nas jednak anonimowe.

Uprawnienia użytkowników

Użytkownicy, których dane osobowe przetwarzamy, mają prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do przetwarzanych danych oraz następujących informacji:

 1. celu przetwarzania;
 2. kategorii odnośnych danych osobowych;
 3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 4. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
 5. informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie możliwość dokonania zmian w Polityce Prywatności z ważnych powodów, w szczególności jeśli zmienią się zasady przetwarzania przez nas danych osobowych, przepisy prawa albo sposób ich interpretacji, a także jeśli zmianie ulegnie lista wykorzystywanych przez nas technologii lub sposób ich działania. O wprowadzeniu zmian w niniejszej Polityce Prywatności będziemy informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.